Vizuelni identitet

Svaka firma želi i mora da se razlikuje od drugih, pored usluge ili kvaliteta robe, postoji još jedan detalj koji je jako bitan prlikom izgradnje brenda, a to je logotip.

Kao što ljudi imaju jedinstvene otiske prstiju tako i firme moraju da imaju jedinstven logotip koji će na adekvatan način biti uposlen u cilju kvalitetnog predstavljanja kompanije ili proizvoda. Logotip svake kompanije ili proizvoda je prva stvar sa kojom se upoznajemo i preko koje vizuelno prepoznajemo brend ili kompaniju. Logotip predstavlja upravo Vas, Vašu energiju, način na koji prihvatate ili se ophodite prema poslu tj. brendu.

Svako ko ima svoju firmu, a da je istu otvorio sa namerom da uspe u poslu, verovatno je odmah nakon što je osmislio ime kompanije počeo da razmišlja i na temu logotipa, vizuelnog izgleda kojim će se dalje predstavljati. Logotip je naprosto i prvi detalj koji ćete postaviti na web sajt, vizit kartu i memorandum, a to su svakako prve informacije o Vama. Sve mora da bude savršeno, od imena do vizuelnog izgleda logotipa Vaše firme. Logotip mora da sadrži energiju koju želite da prenesete i da sadrži elemete koji na najadekvatniji način predstavljaju Vaše usluge ili proizvode.

Sa namerom kažemo da sve mora da bude savršeno, iz razloga što je Vaš biznis bunar iz kojeg pijete vodu, ako vodu prljate raznim otpadom onda će ona promeniti ukus, a ako Vam se ukus ne dopadne onda ćete početi da kupujete tudju vodu, dok će Vaš bunar postati obična rupa bez dna.

Deluje surovo, ali logotip svakako jeste nešto što u znatnoj meri može da opredeli druge da saradjuju sa Vama ili da kupe Vašu robu... 

otisak prsta

Mi se profesionalno odnosimo prema Vašem poslu, radujemo se svakom pa i najmanjem uspehu koji ostvarite, obzirom da smo u tom uspehu i sami učestvovali idejama i znanjem.

Možemo za Vas da uradimo dizajn potpuno novog ili redizajn postojećeg logotipa, kao i da kreiramo predlog rešenja vizit karte i memoranduma, dakle onih bitnih elemenata sa kojima nastupate u utakmici u kojoj želite da pobedite. 

Pozovite nas i prenesite nam informaciju o poslu kojim se bavite, Vaša razmišljanja na temu logoptipa... naš tim će za Vas uraditi sve ostalo, kompletno vizuelno rešenje u vektorskom formatu!

Pogledajte neke naše radove: